VIETKING SW3XLB

Mô tả sản phẩm:

IP65

IP65 có thể đạt được để đáp ứng đầy đủ việc truyền tín hiệu ổn định trong điều kiện ngoài trời khắc nghiệt