SC 12 VIETKING SENDING CARD

Mô tả sản phẩm:

SC12 VIETKING  sending card là một model chuẩn của card phát. Gồm các tính năng sau:
1) 1 đầu vào video DVI;
2) 1 đầu vào âm thanh;
3) 2 đầu ra cổng Ethernet;
4) Giao diện điều khiển USB có thể được xếp chồng cho đồng phục
điều khiển;
5) Thẻ gửi đơn hỗ trợ độ phân giải 1280 × 1024, 1024 × 1200,
1600 × 848, 1920 × 712 hoặc 2048 × 668;
6) 1 giao diện cảm biến ánh sáng.