PHỤ KIỆN MÀN HÌNH LED

PHỤ KIỆN MÀN HÌNH LED!

MODULE LED

CONTROLLER
MODULE LED

CARD

CONTROLLER
CARD

VIDEO PROCESSOR

CONTROLLER
VIDEO PROCESSOR

ĐÈN PHA

CONTROLLER
ĐÈN PHA

ACCESSORIES

CONTROLLER
ACCESSORIES

POWER

CONTROLLER
POWER