BÒN BON

Trái bòn bon còn có hai tên quý phái hơn do vua nhà Nguyễn ban: trái nam trân, tức “(trái) quý ở phương nam” và trái trung quân, tương truyền vì trong khi trốn tránh quân Tây Sơn, nhờ có trái bòn bon ăn cứu đói mà nhóm quân phò chúa mới cầm cự được. Ưu ái này còn được biểu hiện qua việc chạm hình bòn bon vào Nhân đỉnh, tức đỉnh thứ nhì trong Cửu Đỉnh ở sân Thế miếu trong Hoàng thành Huế.
Trước năm 1854 triều đình có đặt quan trông coi việc thu hoạch bòn bon ở thượng nguồn sông Ô Gia, tỉnh Quảng Nam để tiến kinh. Ba huyện Đại Lộc, Quế Sơn và Tiên Phước nay vẫn nổi tiếng là xuất xứ bòn bon ngon và ngọt.

CHỢ ĐẦU MỐI NSTP DẦU GIÂY

CHỢ ĐẦU MỐI NSTP DẦU GIÂY

CHỢ ĐẦU MỐI NSTP DẦU GIÂY

CHỢ ĐẦU MỐI NSTP DẦU GIÂY

CHỢ ĐẦU MỐI NSTP DẦU GIÂY

CHỢ ĐẦU MỐI NSTP DẦU GIÂY